Latihan Rutin

Latihan rutin ini dilaksanakan satu minggu sekali, terdapat beberapa kelas disetiap minggunya, yaitu :

  1. Latihan kelas regular yang dilaksanakan secara rutin satu kali seminggu.
  2. Latihan kelas privat yang dilaksanakan secara satu kali dalam seminggu di luar jadwal Latihan regular.